Ordinacija opšte prakse i homeopatije Homeopatska ordinacija za decu i odrasle

Lekovi i lečenje

LEKOVI

– Homeopatski lekovi su lekovi prirodnog porekla, najčešće biljnog, životinjskog, mineralnog itd. Nastaju razblaživanjem osnovne supstance posebnim postupkom čime se dobija maksimalno dejstvo leka i potpuno gubljenje neželjenih efekata. Oni u sebi nose energiju, a ne materiju, i rade na principu interferencije (spajanja) energija, a ne na principu biohemijskih reakcija, kao što je slučaj sa klasičnim lekovima. Homeopatski lekovi se proizvode u homeopatskim apotekama. Odgovarajući (pravilno izabran) homeopatski lek nema štetnih nusefekata, kao što to može biti slučaj sa klasičnim lekom. Sa druge strane, homeopatski lekovi imaju veoma pozitivna dejstva na čoveka, a to su bolji imunitet, povećana energija, veća psihička stabilnost, kao i određene pozitivne mentalne promene u samoj ličnosti. Pomenute pozitivne promene se ne mogu osetiti preko noći, s obzirom na to da homeopatija nije instant lečenje, nego je proces. Homeopatski lek nije, kao što je to slučaj sa klasičnim lekom, lek za bolest, nego lek za čoveka.

LEČENJE

– Homeopatsko lečenje počinje razgovorom u kojem ce homeopata postaviti veliki broj pitanja (homeopatska anamneza) kako bi dobio kompletnu sliku mentalnog, emotivnog i fizičkog stanja pacijenta. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopata će pogledati izveštaje lekara kao i rezultate analiza koje je pacijent uradio. Sa druge strane, on mora dobro da upozna pacijenta ali i da ima jasnu sliku eventualnog patološkog procesa (bolest). Na osnovu ovoga homeopata pronalazi pravi uzrok bolesti i prepisuje lek sličan pacijentu i uzroku njegove bolesti. Rezultat je postepen gubitak svih simptoma bolesti i vraćanje čoveka u prirodni balans. Izuzetak su akutne bolesti gde se simptomi ne gube postepeno već u prvih 24-48 sati.

 

 

Osnovni princip homeopatije je:

Slično se leči sličnim.

Svetske statistike jasno pokazuju kod kojih oboljenja homeopatija ima najviše uspeha:

– kožne bolesti

– alergije

– glavobolje i vrtoglavice

– bolesti sistema za disanje

– bolesti sistema za varenje

– ginekoloski problemi

– endokrini problemi

– nesanice

– poremećaji rasta, razvoja i ponašnja kod dece

– mentalno emotivne probleme nastale usled stresnog načina života, kao i posledice svih vrsta stresova

– sve bolesti koje su klasifikovane u klasičnoj medicini kao psihosomatske bolesti

– nejasna stanja koja se ne mogu staviti ni pod jednu dijagnozu i samim tim se ne mogu ni lečiti klasičnom medicinom

Ovo je samo deo zdravstvenih problema koji se leče homeopatijom.

Homeopatijom se mogu lečiti svi uzrasti, od začeća, rođenja do najstarijeg doba, bez izuzetka.