O homeopatiji


ŠOKOTA - Homeopatski lekovi, Beograd

Homeopatija

Homeopatija je holistička medicina što znači da dovodi osobu u stanje kompletnog zdravlja kako fizičkog tako i mentalnog i emotivnog. Pristup pacijentu se razlikuje od pristupa u klasičnoj medicini, drugim rečima, posvećuje se pažnja svakom detalju vezanom za bolest ili stanje pacijenta.

Homeopatski lekar posmatra pacijenta od prvog momenta i ispituje ga o svim detaljima koji se odnose na pacijentovu bolest. Na primer subjektivni osećaj, hronologija događaja, reagovanje na spoljašnje i unutrašnje nadražaje kako u zdravom tako i u bolesnom stanju. Uprkos razlikama u pristupu i terapiji, homeopatska i klasična medicina se mogu međusobno dopunjavati tako što će pacijent doneti prethodnu medicinsku dokumentaciju u koliko je ima. Neretko se dešava da lekar klasične medicine upućuje pacijenta u licenciranu homeopatsku ordinaciju radi daljeg lečenja. Naš zakon nalaže da se homeopatijom mogu baviti samo lekari i to nije slučajno jer se često dešava da se lekari homeopatske i klasične medicine konsultuju oko lečenja zajedničkog pacijenta.

Licencirana homeopatska ordinacija podrazumeva da u njoj radi lekar koji je priznat i registrovan od strane ministarstva zdravlja. Takođe klasičan lekar je dužan da obavesti pacijenta na koje se sve priznate načine može lečiti, a to prvenstveno uključuje homeopatsko lečenje. Isto tako je i homeopata dužan da uputi pacijenta na dodatnu dijagnostiku u koliko proceni da je to potrebno. Na ovaj način se usklađuju obe medicine i to je u najboljem interesu pacijenta. Najveću primenu homeopatija je našla u pedijatriji, ginekologiji, lečenju infekcija, neuroloških bolesti, stanjima bez dijagnoze gde pacijent ima subjektivne tegobe i ostalim neobičnim ili neizlečivim stanjima.

Homeopatija je priznata u celom svetu, a u mnogim zapadno evropskim državama je pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Za sada je kod nas lečenje homeopatijom pokriveno samo privatnim zdravstvenim osiguranjem. Korišćenjem homeopatskih lekova se znatno smanjuju torškovi lečenja, a kod hroničnih pacijenata se smanjuje broj lekova koje treba konzumirati. Takođe je efikasna u preoperativnim i postoperativnim stanjima jer četvorostruko smanjuje vreme oporavka.

O homeopatiji


Homeopatska medicina
je nastala u Nemačkoj pre 250 godina sa veoma dobrim i potvrđenim rezultatima izlečenja. Ona leči određenu osobu, a ne određenu bolest, a svaka osoba posmatra se kao jedinstvena celina tela, uma i duše. Zbog toga se homeopatija svrstava u holističke sisteme lečenja. Pored izlečenja pacijenta od konkretnih tegoba i bolesti, cilj homeopatije jeste da vrati pacijenta u stanje prirodne ravnoteže i dobrog raspoloženja.

Danas je i u širokim lekarskim krugovima opšte poznato da homeopatija ima naučnu podlogu i samim tim je izjednačena sa konvencionalnom medicinom. Ona ima za cilj da podstakne snažne odbrambene mehanizme čoveka u procesu samoizlečenja.

U većini zemalja Evrope, Amerike i Azije homeopatija postoji u svakoj javnoj i privatnoj zdravstvenoj ustanovi pa je samim tim i pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Pacijenti imaju mogućnost da izaberu da li će se lečiti konvencionalnom i/ili homeopatskom medicinom. Na našim prostorima homeopatija sve više postaje deo zdravstvene svesti.

 

HOMEOPATIJA JE NAJZDRAVIJI VID LEČENJA!

ordinacija Šokota